Categoria:

waxiin

Inscrever-se para receber as pronúncias de waxiin

 • Pronúncia de Bon Bon [fr]
 • Pronúncia de al al [es]
 • Pronúncia de bunt bunt [de]
 • Pronúncia de aaru aaru [pt]
 • Pronúncia de aji aji [ja]
 • Pronúncia de baal baal [en]
 • Pronúncia de Boole Boole [en]
 • Pronúncia de Aar Aar [de]
 • Pronúncia de abada abada [pt]
 • Pronúncia de aca aca [lmo]
 • Pronúncia de amal amal [ind]
 • Pronúncia de Aal Aal [de]
 • Pronúncia de Baar Baar [gsw]
 • Pronúncia de araf araf [cy]
 • Pronúncia de ak ak [tr]
 • Pronúncia de akara akara [cs]
 • Pronúncia de aj aj [sk]
 • Pronúncia de baat baat [pa]
 • Pronúncia de alku alku [fi]
 • Pronúncia de Aada Aada [fi]
 • Pronúncia de afal afal [cy]
 • Pronúncia de bañ bañ [wo]
 • Pronúncia de alal alal [kmr]
 • Pronúncia de Aju Aju [et]
 • Pronúncia de Alde Alde [eu]
 • Pronúncia de Àdduna Àdduna [wo]
 • Pronúncia de bokk bokk [wo]
 • Pronúncia de Bés Bés [wo]
 • Pronúncia de Amiin Amiin [wo]
 • Pronúncia de Àjjuma Àjjuma [wo]
 • Pronúncia de Àllarba Àllarba [wo]
 • Pronúncia de bëre bëre [wo]
 • Pronúncia de agsi agsi [wo]
 • Pronúncia de aaye aaye [hi]
 • Pronúncia de baax baax [wo]
 • Pronúncia de bataaxal bataaxal [wo]
 • Pronúncia de Ayubés Ayubés [wo]
 • Pronúncia de bëgg bëgg [wo]
 • Pronúncia de Almasi Almasi [sw]
 • Pronúncia de abadan abadan [tr]
 • Pronúncia de Altine Altine [wo]
 • Pronúncia de Alxames Alxames [wo]
 • Pronúncia de abal abal [pt]
 • Pronúncia de Abdu Abdu [ind]
 • Pronúncia de Añ [tt]
 • Pronúncia de Amul Amul [otk]
 • Gravar pronúncia para Aadama Aadama [wo] Pronúncia pendente
 • Gravar pronúncia para Aafiya Aafiya [wo] Pronúncia pendente
 • Gravar pronúncia para aajo aajo [wo] Pronúncia pendente
 • Gravar pronúncia para Aajowoo Aajowoo [wo] Pronúncia pendente
 • Gravar pronúncia para Aaju Aaju [wo] Pronúncia pendente
 • Gravar pronúncia para Aakara Aakara [wo] Pronúncia pendente
 • Gravar pronúncia para Aakimu Aakimu [wo] Pronúncia pendente
 • Gravar pronúncia para Aalim Aalim [wo] Pronúncia pendente
 • Gravar pronúncia para Aaréen Aaréen [wo] Pronúncia pendente
 • Gravar pronúncia para Aawa Aawa [ff | wo] Pronúncia pendente
 • Gravar pronúncia para Aawlu Aawlu [wo] Pronúncia pendente
 • Gravar pronúncia para Aawo Aawo [wo] Pronúncia pendente
 • Gravar pronúncia para Aaxajala Aaxajala [wo] Pronúncia pendente
 • Gravar pronúncia para aay aay [wo | fla] Pronúncia pendente
 • Gravar pronúncia para Aaya Aaya [wo] Pronúncia pendente
 • Gravar pronúncia para Aayal Aayal [wo] Pronúncia pendente
 • Gravar pronúncia para Aayoo Aayoo [wo] Pronúncia pendente
 • Gravar pronúncia para Aaytal Aaytal [wo] Pronúncia pendente
 • Gravar pronúncia para Abajadda Abajadda [wo] Pronúncia pendente
 • Gravar pronúncia para Abalaate Abalaate [wo] Pronúncia pendente
 • Gravar pronúncia para Abalante Abalante [wo] Pronúncia pendente
 • Gravar pronúncia para Aballoo Aballoo [wo] Pronúncia pendente
 • Gravar pronúncia para àbb àbb [wo] Pronúncia pendente
 • Gravar pronúncia para Àbbaatu Àbbaatu [wo] Pronúncia pendente
 • Gravar pronúncia para Àddina Àddina [wo] Pronúncia pendente
 • Gravar pronúncia para Àddiya Àddiya [wo] Pronúncia pendente
 • Gravar pronúncia para Àddu Àddu [wo] Pronúncia pendente
 • Gravar pronúncia para Afeer Afeer [wo] Pronúncia pendente
 • Gravar pronúncia para àgg àgg [wo] Pronúncia pendente
 • Gravar pronúncia para Àggale Àggale [wo] Pronúncia pendente
 • Gravar pronúncia para Àggali Àggali [wo] Pronúncia pendente
 • Gravar pronúncia para Àgge Àgge [wo] Pronúncia pendente
 • Gravar pronúncia para Agum Agum [wo] Pronúncia pendente
 • Gravar pronúncia para Ajab Ajab [wo] Pronúncia pendente
 • Gravar pronúncia para Ajagjag Ajagjag [wo] Pronúncia pendente
 • Gravar pronúncia para Ajaratu Ajaratu [wo] Pronúncia pendente
 • Gravar pronúncia para Aji-gëm Aji-gëm [wo] Pronúncia pendente
 • Gravar pronúncia para Àjjana Àjjana [wo] Pronúncia pendente
 • Gravar pronúncia para Àjji Àjji [wo] Pronúncia pendente
 • Gravar pronúncia para Ajoor Ajoor [wo] Pronúncia pendente
 • Gravar pronúncia para Àkk Àkk [wo] Pronúncia pendente
 • Gravar pronúncia para Akkati Akkati [wo] Pronúncia pendente
 • Gravar pronúncia para Alaakulli Alaakulli [wo] Pronúncia pendente
 • Gravar pronúncia para Alaku Alaku [wo] Pronúncia pendente
 • Gravar pronúncia para Alamaan Alamaan [wo] Pronúncia pendente
 • Gravar pronúncia para Alamikk Alamikk [wo] Pronúncia pendente
 • Gravar pronúncia para Alawle Alawle [wo] Pronúncia pendente
 • Gravar pronúncia para Alburaax Alburaax [wo] Pronúncia pendente
 • Gravar pronúncia para Aldànke Aldànke [wo] Pronúncia pendente
 • Gravar pronúncia para Aldemba Aldemba [wo] Pronúncia pendente
 • Gravar pronúncia para Alfok Alfok [wo] Pronúncia pendente
 • Gravar pronúncia para AlfunniAlin AlfunniAlin [wo] Pronúncia pendente
 • Gravar pronúncia para Aljanna Aljanna [wo] Pronúncia pendente
 • Gravar pronúncia para alkaati alkaati [wo] Pronúncia pendente