Pronuncie

Escolha um idioma para ver as palavras com pronúncia pendente somente nesse idioma.

 • Gravar pronúncia para il-Tewħid jew il-Twaħħid il-Tewħid jew il-Twaħħid
 • Gravar pronúncia para Fghoxx dik il-papra madonna Fghoxx dik il-papra madonna
 • Gravar pronúncia para bihom bihom
 • Gravar pronúncia para bikom bikom
 • Gravar pronúncia para bina bina [female names, Indian names, india, wasp, German names]
 • Gravar pronúncia para biha biha
 • Gravar pronúncia para bik bik [Animal]
 • Gravar pronúncia para bija bija
 • Gravar pronúncia para bih bih [pronouns, conjugated]
 • Gravar pronúncia para Sema Sema [seme, sostantivo, names]
 • Gravar pronúncia para nisimgħu nisimgħu
 • Gravar pronúncia para tant tant [adverbes, substantiv, chord, aunt]
 • Gravar pronúncia para fid-dinja fid-dinja
 • Gravar pronúncia para Ejja hawnhekk Ejja hawnhekk
 • Gravar pronúncia para X'għidtli? X'għidtli?
 • Gravar pronúncia para Fejn qiegħda l-kamra tal-banju? Fejn qiegħda l-kamra tal-banju?
 • Gravar pronúncia para bejgħ bejgħ
 • Gravar pronúncia para Jien nitgħallem waħdi Jien nitgħallem waħdi
 • Gravar pronúncia para X'inhuma l-passatempi tiegħek? X'inhuma l-passatempi tiegħek?
 • Gravar pronúncia para Aqgħu! Aqgħu!
 • Gravar pronúncia para augur augur
 • Gravar pronúncia para lenti ta' l-ingrandiment lenti ta' l-ingrandiment
 • Gravar pronúncia para Għeluq Sninek it-Tajjeb Għeluq Sninek it-Tajjeb
 • Gravar pronúncia para għaf għaf
 • Gravar pronúncia para il-kanċer il-kanċer
 • Gravar pronúncia para ghandek ghandek
 • Gravar pronúncia para żagiew żagiew [rzeczownik, noun, firebrand, torch, światło, rozświetlać, płomień, płonąć, dym, źródło światła]
 • Gravar pronúncia para af af [preposition, mouth, bijwoord, ape, noun]
 • Gravar pronúncia para Ta'Dmejrek Ta'Dmejrek [mountain]
 • Gravar pronúncia para saqqajja saqqajja
 • Gravar pronúncia para Ugiegh Ugiegh
 • Gravar pronúncia para Nilghag Nilghag
 • Gravar pronúncia para Ghasfut Ghasfut
 • Gravar pronúncia para CELESTYAL CELESTYAL
 • Gravar pronúncia para Għala Għala
 • Gravar pronúncia para hello hello [speech, salutations, greetings, salutacions, 挨拶, greeting, inglés, привет, ایران]
 • Gravar pronúncia para nesa nesa [contracciones]
 • Gravar pronúncia para Għaxaq Għaxaq
 • Gravar pronúncia para William Muscat William Muscat
 • Gravar pronúncia para Charles Scicluna Charles Scicluna
 • Gravar pronúncia para Inventur Inventur [noun]
 • Gravar pronúncia para proċessur proċessur [electronics, computers]
 • Gravar pronúncia para ċirkwit integrat ċirkwit integrat [electronics]
 • Gravar pronúncia para kompjuter kompjuter [computer, nouns in Upper Sorbian, computers, electronics]
 • Gravar pronúncia para kiwja kiwja
 • Gravar pronúncia para wiegħed wiegħed
 • Gravar pronúncia para tislijiet tislijiet
 • Gravar pronúncia para zalza zalza
 • Gravar pronúncia para attiv attiv
 • Gravar pronúncia para ċċaqlaq ċċaqlaq